Tính toán

Nhập bất kỳ giá trị nào vào bất kỳ trường nào - các giá trị khác được tính theo chính chúng.
Nếu bạn thay đổi dữ liệu trong bất kỳ trường nào, dữ liệu còn lại sẽ tự động được chuyển đổi.
Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky.

= 20 %
10 %
5 %
%
na 6 míst

Kết quả sẽ là loại tiền tệ bạn nhập vào các trường.
Ví dụ: nếu bạn nhập USD, kết quả cũng sẽ bằng USD.

Khi xảy ra lỗi NaN, kiểm tra xem nó ra, nếu bạn đã nhập
một giá trị chính xác, tức là không có chữ cái và các ký tự khác.

Công thức

= Giá chưa có VAT + VAT  =  Giá chưa có VAT × (1 + Thuế suất VAT/100) [₫]
= Giá đã bao gồm VAT – VAT  =  Giá đã bao gồm VAT / (1 + Thuế suất VAT/100) [₫]
= Giá đã bao gồm VAT – Giá chưa có VAT  =  Giá chưa có VAT × Thuế suất VAT/100) [₫]
... více o VAT: www.wikina.vn/a/VAT

Máy tính VAT trực tuyến

Dưới trang nào bạn có thể tìm thấy trang này? Cho dù bạn sử dụng Google hay Yahoo. Trong hộp tìm kiếm, nhập bất kỳ điều gì bạn cho là có liên quan đến VAT.

Thuế giá trị gia tăng

Liên kết